Siam’s Guy: A Beautifully Unread Language

“The images of the women inside have added layers of found ephemeral material placed gently over their genitals and nipples creating a collage in which frustration wrongly comes to bear fruit for that which we are not allowed to see creating a more interesting image than if we were exposed to what lies beneath.”

Siam’s Guy

หี. จุกนม สะโพก. หัวนม. โอษฐ์ เพาเวอร์  ฉัน ไหลต่อ สิ่งที่ฉัน ไม่สามารถมองเห็น ให้ได้กลิ่น คนเดียว สัมผัส หรือรส ฉันมักจะ พิจารณา สภาพของฉัน เช่นชิ้นส่วนของ กระดาษ ยู่ยี่ สีขาว กางออก มองหา รูปทรงเรขาคณิตที่ ขยายตัว ฉัน สัตว์ ผม เขา ที่ โอบ ดอกไม้ ภายใต้น้ำหนักของ ตา ของเขา แต่มันก็ ไม่ได้เกี่ยวกับ ว่าเวลานี้ มัน น้อยเกี่ยวกับ การตัด มันเป็น น้อยเกี่ยวกับ การผ่า มัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความปรารถนาที่จะ เพิ่มสัมผัส ของตัวเอง กลิ่น และรสชาติ ของฉัน ของฉัน ไปที่ภาพ ฉันไม่ ต้องการที่จะ ไซ้ หรือ ตัด Odalisque งาช้าง ของฉัน สภาพของ ซึ่งเป็น ที่สมบูรณ์แบบ เกินไป และเรียบเนียน พวกเขาวาง ในสอง มิติ เหมือน ฟัน ลดลง เป็นผง ผง สีขาวเป็น พันธมิตร ของฉัน ภัยคุกคามที่ วางเปล่า ดังนั้น เปลือย มาก ที่เรายังคง ภายใต้น้ำหนักของ แฟลช ผม ต้องการที่จะ ช่วยให้ สหภาพ ราคะ ระหว่างเรา เราจะ หนีให้พ้นจาก ส่วนหนึ่ง ชี้ไป คาร์บอน

H̄ī. Cuk nm s̄aphok. H̄ạwnm. Xos̄ʹṭ̄h̒ pheā wexr̒  c̄hạn h̄ịl t̀x s̄ìng thī̀ c̄hạn mị̀ s̄āmārt̄h mxng h̄ĕn h̄ı̂ dị̂ klìn khn deīyw s̄ạmp̄hạs̄ h̄rụ̄x rs̄ c̄hạn mạk ca phicārṇā s̄p̣hāph k̄hxng c̄hạn chèn chîn s̄̀wn k̄hxng kradās̄ʹ yū̀yī̀ s̄ī k̄hāw kāng xxk mxng h̄ā rūp thrng rek̄hākhṇit thī̀ k̄hyāy tạw c̄hạn s̄ạtw̒ p̄hm k̄heā thī̀ xob dxkmị̂ p̣hāy tı̂ n̂ảh̄nạk k̄hxng tā k̄hxng k̄heā tæ̀ mạn k̆ mị̀ dị̂ keī̀yw kạb ẁā welā nī̂ mạn n̂xy keī̀yw kạb kār tạd mạn pĕn n̂xy keī̀yw kạb kār p̄h̀ā mạn pĕn reụ̄̀xng keī̀yw kạb khwām prārt̄hnā thī̀ ca pheìm s̄ạmp̄hạs̄ k̄hxng tạw xeng klìn læa rs̄chāti k̄hxng c̄hạn k̄hxng c̄hạn pị thī̀ p̣hāph c̄hạn mị̀ t̂xngkār thī̀ ca sị̂ h̄rụ̄x tạd Odalisque ngācĥāng k̄hxng c̄hạn s̄p̣hāph k̄hxng sụ̀ng pĕn thī̀ s̄mbūrṇ̒ bæb keinpị læa reīyb neīyn phwk k̄heā wāng nı s̄xng miti h̄emụ̄xn fạn ldlng pĕn p̄hng p̄hng s̄ī k̄hāw pĕn phạnṭhmitr k̄hxng c̄hạn p̣hạy khukkhām thī̀ wāng pel̀ā dạngnận pelụ̄xy māk thī̀ reā yạng khng p̣hāy tı̂ n̂ảh̄nạk k̄hxng fælch p̄hm t̂xngkār thī̀ ca ch̀wy h̄ı̂ s̄h̄p̣hāph rākha rah̄ẁāng reā reā ca h̄nī h̄ı̂ pĥn cāk s̄̀wn h̄nụ̀ng chī̂ pị khār̒bxn

“If you are a fan of Thai psychedelic music from the 60’s the design of this book alone will be enough for you”

 

 

Siamguy43

 

 

 

 

If you are a fan of Thai psychedelic music from the 60’s the design of this book alone will be enough for you. It is superbly designed and pays much homage to the quality of design on album covers, erotic manuals, and other cultural ephemera from the period. The design quality will almost shamefully be wasted on it’s intended market: the photobook fetishist. Photography promotes such an insular and unenlightened crowd at times that I cringe at the thought of this book being read only for the photographic nude collages inside. It is way more than this. Tiane Doan Na Champassak is half-Thai and I can only surmise that this is the good design half. His work generally caters to the erotic, but begs more questions of transgender representation, sexual economy and the gaze….ohhhhh the GAZE. This book is a perfect synthesis for his love of his heritage and his quests in photographic matters and it is dutifully published to the highest standard by RVB Books. I own all of Tiane’s books barring two, which I will get eventually. I feel hard pressed to name another photographer these days working with such bravado consistently. The book is also “written” in Thai, which I can’t read in terms of words, but it is possibly one of the most beautiful languages to look at outside of Arabic or Georgian. It adds another layer to Tiane’s collages. The collages themselves are a bit of a poke in the eye for western consumerism, which I allude to in the article above which is also translated (probably poorly) by GARGLEBOT translator. The images of the women inside have added layers of found ephemeral material placed gently over their genitals and nipples creating a collage in which frustration wrongly comes to bear fruit for that which we are not allowed to see creating a more interesting image than if we were exposed to what lies beneath. This is by far my favorite RVB book to date and competing highly on my Tiane shelf with Sunless by Editions Du Lic. Overly RECOMMENDED.

 

 

Tiane Doan Na Champassak

Siam’s Guy

RVB Books

  (All rights reserved. Text @ Brad Feuerhelm. Images @ Tiane Doan Na Champassak.)

Posted in Reviews - All and tagged , , , , , , , , , , , .